Kliknutím na ČERVený text sa presunieš priamo k určitému návodu.

free amp template
 1. HERNÉ MECHANIKY
  ●    Residencie
      -    Automatické vytvorenie
      -    Manuálne vytvorenie
      -    Rozšírenie residencie
      -    Vymazanie residencie
      -    Úprava nastavení pre konkrétnych hráčov
      -    Úprava nastavení pre všetkých hráčov

Residencie

Slúžia na ochranu určitej časti mapy .
Môžete povoľovať a zakazovať hráčom rôzne povolenia.
V residencii si môžete ľubovoľne upravovať nastavenia. (Vlajky)

Automatické vytovorenie

Najjednoduchším spôsobom vytvorenia residencie je automatické vytvorenie .
Zadaním jedného príkazu sa vytvorí residencia o najvyšších povolených rozmerov okolo vás. 

Pre vytvorenie použite príkaz /res auto alebo /res auto <residencia>

Mobirise

MANUálne vytvorenie

Ak chcete vyrvoriť residenciu manuálne tak ju musíte najprv označiť.
Označíte ju stickom 2 body 1. pravým klikom a 2. ľavým klikom.

Mobirise

Po označení musíte napísať príkaz /res create <residencia>

Mobirise

ROZŠírenie RESIDENCIE

Máte malú residenciu ?
Je tu možnosť ako ju rozšíriť.

Použite príkaz /res expand <počet blockov>

Mobirise

Avšak ak už máte maximálnu veľkosť residencie tak musíte získať VIP rank alebo rožšíriť residenciu vo vylepšeniach.

Mobirise

VYMAZANIE RESIDENCIE

Residenciu vymažete príkazom /res remove alebo /res remove <residencia>
Vymazanie musíte potvrdiť príkazom /res confirm

Mobirise

Úprava nastavení pre konkrétnych hráčov

Nastavenie môžete aplikovať na konkrétnych hráčov.
Pokiaľ chcete hráčovi upraviť konkrétnu vlajku tak použite príkaz
/res pset <meno hraca> <vlajka> <true/false>
alebo
/res pset <residencia> <meno hraca> <vlajka> <true/false>

Mobirise

Hráčov môžete taktiež pridať/odstrániť z residencie.
To im povolí/zakáže základné práva v residencii.

Hráča pridáte príkazom /res padd <hrac> alebo /res padd <residencia> <hrac>

Mobirise

Hráča odstránite príkazom /res pdel <hrac> alebo /res pdel <residencia> <hrac>

Mobirise

Úprava nastavení pre všetkých hráčov

Nastavenie môžete aplikovať na všetkých hráčov.
Pokiaľ chcete hráčom upraviť konkrétnu vlajku tak použite príkaz  
/res set  <vlajka> <true/false> 
alebo 
/res set <residencia> <vlajka> <true/false>

Mobirise

Taktiež môžete viužiť jednoduché GUI na nastavenie.
Pre otvorenie použi príkaz /res set alebo /res set <residencia>

Mobirise

© Copyright 2019 IG-Play.eu - Všetky práva vyhradené